4 archetypy ženy a cykličnost

4 archetypy ženy a cykličnost

Všichni jsme se zrodili z přírody a jsme s ní neustále propojeni. Častokrát si ani neuvědomujeme, co vše Matka Příroda řídí a ovlivňuje. Podléháme cyklům ročních dob, fázím měsíce, proměnám přírody a počasí.

Konkrétně měsíc symbolicky znázorňuje intuici, psychické vhledy, emoce, chaos, destrukci i plodnost. Tyto aspekty jsou spojeny s ženstvím, nicméně spíše s tou temnější stránkou v nás – s temnou Bohyní. 
Měsíc a jeho čtyři fáze také ovlivňuje menstruační cyklus. Jako ženy jsme cyklické a proměnlivé, a tak i náš menstruační cyklus můžeme rozdělit do čtyř fází. 

V těchto čtyřech fázích se projevujeme podle čtyř ženských archetypů – Panna, Matka/Milenka, Čarodějka/Šamanka a Vědma/Stařena. Mohly jste se také setkat s jiným označením ženských archetypů, jako třeba Matka, Hetéra, Amazonka a Médium. 
Ovšem k jednomu z těchto čtyř archetypů máme nejblíže, je náš primární a dá se říct, že nás nejvíce charakterizuje. 
 
A co to vůbec je archetyp? S tímto pojmem jste se již patrně setkali u známého psychoanalytika Carla Gustava Junga, který se jím jako jeden z prvních, v rámci své praxe, zabýval. Archetyp označuje určitý pravzor, který je kulturou přijímaný a předávaný. Jde o vrozenou představu či způsob smýšlení, který přijímáme skrze své rodové zkušenosti. Může to být také postava nebo příběh, které obsahují symbolické motivy. 
 
Zde uvádím popis čtyř základních ženských archetypů:
Panna – V této předovulační fázi se můžeme více podobat mužům. Jsme aktivní, plné nové energie a svěží. Býváme pracovité, výkonné, rozhodné, pragmatické a racionální. Soustředíme se na naše cíle a plány, které se nám daří naplňovat. Jde nám učit se novým věcem a býváme odvážné. Vůči svému okolí můžeme být ráznější a méně empatické.
 
Matka/Milenka – Jde o expresivní fázi, při které ovulujeme. V této fázi býváme společenské a komunikativní. Naše pozornost směřuje k okolí, partnerovi a dětem. Rádi se o ně staráme, jsme trpělivé a empatické. Můžeme být citlivější, až přecitlivělé, a romantičtější. Baví nás se zkrášlovat a hýčkat o sebe, jsme přitažlivé. Máme chuť se milovat.    
 
Čarodějka/Šamanka – Nacházíme se v premenstruační fázi. Během ní jsme systematické, kreativní a míváme originální řešení, které by nás třeba jindy nenapadlo. Máme potřebu věci uzavírat, třídit, uklízet a vyhazovat. Vše, co je nefunkční a neslouží nám, již netolerujeme. Můžeme se hůře soustředit, být netrpělivé, napjaté, podrážděné a kritické. Začínáme pociťovat únavu, a tak zpomalujeme. 

Vědma/Stařena – Jedná se o reflektivní fázi, během které menstruujeme. V této fázi jsme jako stařeny, noc a zima. Býváme klidné a tiché. Zároveň ale můžeme být citlivější a vnímavější na okolní podněty. Býváme hluboce spojeny se sebou a svou moudrostí, míváme silnější intuici, vize a psychické vhledy. Vyhledáváme samotu. Býváme unavenější, máme větší potřebu odpočinku a spánku. Tělo se totiž menstruací očišťuje a zároveň sbírá sílu do dalšího období.  
 
Je zajímavé si uvědomit, při jaké fázi měsíce menstruujeme a ovulujeme, jak jsme sladěni s lunou. V souvislosti s tím rozlišujeme dva pojmy: cyklus bílého nebo rudého měsíce. 
Pokud menstruujeme v období novu a ovulujeme kolem úplňku, jedná se o cyklus bílého měsíce. Znamená to, že jsme spíše zaměřené a otevřené k početí a plodnosti. Naše tvořivá síla směřuje k založení rodiny. 
Při cyklu rudého měsíce menstruujeme při úplňku a ovulujeme v období novoluní. Naše ženská síla je zaměřena na duchovní růst a rozvoj.
 
Pokud se propojíme s naším fyzickým tělem, začneme vnímat svou cykličnost a rozlišovat fáze, ve kterých se nacházíme, může se nám tím velice zkvalitnit náš život. 
Nejenom, že díky tomuto hlubokého sebepoznání a přijetí budeme zdravější, vyrovnanější a spokojenější, ale dokážeme si i lépe uzpůsobit svůj život a orientovat se v něm, využívat darů své cykličnosti, pečovat o sebe nebo třeba prohloubit partnerský vztah.


25.8.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.