Etický kodex

KODEX PRO VĚŠTCE, LÉČITELE, PRŮVODCE, ŠAMANY A MÉDIA

Já, Helena Zvolská, čestně prohlašuji jako profesionální spirituální pracovník, že respektuji etický kodex, jak je stanoven níže ve jménu všech svých klientů:

Dodržování slibu mlčenlivosti: Klientova důvěra je velice ceněna a vše, co je sdíleno v interakci s klientem, je přísně tajné. Zveřejnění důvěrných informací je možné pouze s plným vědomím a souhlasem klienta nebo za případu, kdy se jedná o reálnou a nevyhnutelnou hrozbu, která by uškodila klientovi nebo ostatním. Přičemž tato hrozba může být zvrácena pouze porušením slibu mlčenlivosti.

Respektování práva: Respektuji práva a preference mých klientů, studentů a kolegů. Také respektuji právo na odmítnutí pomoci za jejich vlastních podmínek. Nikdy nebudu nutit své názory, můj životní styl nebo předávání spirituálních zpráv těm, kteří to odmítají.

Nezneužití daru: Spirituální schopnosti mi byly dány za účelem sloužení nejvyššímu dobru všech zúčastněných. Rozumím tomu, že jestliže tento dar bude použit v zájmu zlé vůle, bude mi odebrán. Můj dar je určen pro léčení, pomáhání a podporování ostatních, a vždy je mým cílem použít mé schopnosti co nejlepším způsobem v dané situaci a vždy pro nejlepší zájem komunity.

Nesouzení: Mým klientům a žákům se zavazuji kompletní loajalitou a souhlasím s poskytováním spirituálních služeb v co nejobjektivnějším světle. Nedovolím, aby můj vlastní úsudek byl ovlivněn soukromým ziskem, diskriminací, nebo vlastními emocemi.

Nepřejímaní informací: Mým klientům a žákům předávám pouze ty informace, které mám osobně prožité. Stejně tak souhlasím s doporučováním pouze těch postupů, které mám osobně ověřené.

Přístup ke kolegům: Spirituální poradkyně nikdy neshazuje své kolegy v zájmu přilákat si jeho nebo její klienty. Chová se ke svým kolegům tak, jak by si přála, aby se chovali oni k ní. Jestliže je to nezbytné, komunikuje s kolegy, kteří jsou zapojeni do péče o stejného klienta. V takové komunikaci se respektuje slib mlčenlivosti, kde pouze nezbytné informace jsou předány.

Poskytnutí dobrovolnické práce: V rámci poskytování mých služeb uvolňuji 100 hodin ročně pro dobrovolnickou činnost. Taková činnost zahrnuje poskytování vzdělání ve spirituálním oboru a spirituální podporu těm, kteří to potřebují. Případy vhodné pro zahrnutí do mé neziskové činnosti vyhodnocuji sama, popřípadě jsou vyhodnocovány v konzultaci s mými duchovními průvodci. Vyhrazuji si plné právo na rozhodnutí o obsahu těchto neziskových hodin.

Předávání učení: Prohlašuji, že všechna sdílená práce a služby jsou originální, pocházející z mých životních zkušeností a z vlastních profesních zkušeností. Jestliže tomu tak není, texty jsou patřičně citované s uvedením autorů.

Poskytování služeb: Poskytuji jen ty služby a produkty, o kterých jsem pevně přesvědčena, že pomohou mým klientům, studentům a kolegům v zájmu nejvyššího dobra. Jestliže prozkoumání případu ukáže, že se jedná o činnost mimo mou kompetenci nabízených produktů a služeb, odkáži klienta na jiného profesionála.

Převzato ze stránek www.janamucherl.cz se souhlasem správce Jana Mucherl.

Naposledy aktualizováno: 22.11.2021