Poselství od duše zemřelého: entity a démoni

Poselství od duše zemřelého: entity a démoni

Když jsme se přestěhovali do chaloupky v Srbské Kamenici a čistili jsme náš nový domov od nízkých energií, setkali jsme se tu s duší zemřelého, pravděpodobně vojáka, který zde v minulosti žil.
Byla to velice vyspělá a moudrá duše, která k nám vyzařovala lásku. Už při prvním kontaktu nám řekl, že tu s námi nejspíš moc dlouho nebude, protože po velice dlouhé době dospěl do fáze, kdy je připravený opustit náš svět a posunout se na vyšší úroveň. Sdělil nám, že za svého života nestačil splnit to, co si jeho duše vzala za úkol a že se toho snaží dosáhnout posmrtně. Proto s námi strávil několik úžasných dní, během kterých nám předával různé informace. Jakmile nám je předal, odešel na „druhý břeh“. Věřím, že je teď na novém místě, kde nalezl svůj klid a nový domov.

Jedním z témat, o kterých mluvil, jsou destruktivní energie – entity a démoni, o kterých nám předal následující poselství:

“Destruktivní energie – entity, jsou výtvorem lidí. Tyto energie vznikají z nízkých emocí, jako je hněv, zášť, nenávist apod.
Na určitých místech se mohou šířit a násobit. Pokud není prostor energeticky čistý, tak stačí i menší množství této energie – nízké emoce nebo nemoci v něm uvězněné k tomu, aby ovlivnila člověka, který do něj vkročí. Jestliže má v sobě tento člověk také uvězněné nízké energie a svůj vnitřní žár v sobě dusí, přilije tím svůj oheň do společného kotle. Ten, když se rozdmýchá, způsobí v okolí velký destruktivní požár. Znamená to, že energie v prostoru se může díky přičinění člověka obrovsky rozšiřovat do okolí. A je pouze na vás, jaké energie v sobě přiživujete.
Tyto destruktivní energie se později šíří i sami od sebe a žijí si svým vlastním životem. Různě se přemísťují, mění svůj tvar a podobu a hledají nová místa, kde se jim bude dařit.

Démon je obdoba entity. Jedná se o nízkou energii, která je spojena se zlobou, nenávistí, utrpením a s velkou psychickou bolestí, se kterou se nedokážete vypořádat.
Pokud nějaký člověk v sobě takovou energii nemá, démon s ním může přijít do kontaktu, ale nemůže ho nijak ohrozit. Není totiž důvod, aby při něm tato energie dál zůstala. Tento druh energie si hledá sobě rovného – člověka, který má této energie přebytek a větší množství.
Všechny energie, které k sobě přitahujete, jsou vaší součástí. Nebraňte se jim.”

Chtěla bych dodat, že veškeré výše uvedené informace pocházejí z challengingu s duší zemřelého. Nejedná se o mé vhledy. Zpráva byla přijata přese mě, jako přes médium. Mým záměrem není, abyste přijali veškeré informace, které zde sdílím. I své klienty a žáky učím, aby si veškeré informace ověřovali v sobě, jestli s nimi souzní nebo naopak. Obzvlášť ke zprávám z duchovního světa je potřeba být kritický a vše si správně překládat. Není dobré jakoukoliv informaci jednoduše a povrchně přijmout, bez hlubšího zamyšlení. Proto berte poselství jako jeden z možných pohledů a teprve vaše vlastní zkušenost vám více napoví. Někdy se až po letech, kdy už budete mít “jasný” názor, třeba ukáže, jak mylný a nepřesný byl. To je i má osobní zkušenost. 🙂

Autor: Helena Vilemína

17.12.2019

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.