Poselství pro rok 2020

Poselství pro rok 2020

Rok 2020 bude hodně o řešení a čištění v oblasti vztahů. Budou se čistit rodové linie a vztahy s naší pokrevní rodinou.
Budou se mnohem více setkávat a propojovat spřízněné a párové duše, aby vytvořily vztah založený na bezpodmínečné lásce, pravdě, svobodě a absolutním přijetí.
Ve spoustě vztahů s nedořešenou karmickou zátěží bude docházet ke krizím, zvratům a rozpadům. Záleží jenom na nás, jestli to vezmeme jako výzvu a příležitost k růstu, nebo se uchýlíme do pozice oběti nebo viníka. Způsob vypořádání se s nastalou situací záleží na úrovni našeho vědomí.

Důležitá bude naše služba a přínos pro druhé, pro společnost. Je potřeba otevřít se vzájemné pomoci a spolupráci. Všichni jsme součástí Jednoty, nejsme odděleni, a proto je nezbytné se opět spojit.
Budou se zakládat různé skupiny, společenství a komunity, které bude spojovat stejný záměr.

Staré vzorce myšlení a chování se budou bořit, stejně jako naše představy o sobě a životě. S tím bude souviset spousta změn, ke kterým se budeme postupně uchylovat.

Bude zesilovat i naše intuice, proto je potřeba jí věnovat dostatek pozornosti, aby ji nepřehlušila naše nepokojná mysl.

Rok 2020 bude také o dualitách ve všech jejích podobách. Budou se otevírat témata života a smrti, hledání rovnováhy v osobním a pracovním životě.

Velké změny a snahy nastanou také v péči o přírodu a životní prostředí. Příroda si bude mnohem více brát svou půdu zpět a uslyšíme o ní daleko častěji. Pokud jí budeme stát v cestě, bude nás to stát velké oběti. Proto zamysleme se nad naším konáním a smýšlením o naší Matce a pomozme jí se obrodit.

Vše, co nebude v souladu s naší duší a další životní cestou, vyjde na povrch v podobě komplikací, nedorozumění, zdravotních a emočních potíží a jiných nepříjemností. Nejedná se ale o nic, čeho bychom se měli obávat. Proces očištění zahrnuje vyplavení našich bolestí a zranění, abychom je prožili, odevzdali a jejich místo nahradilo něco nového a hezkého.

To, co jsme nestihli dořešit v roce 2019, se o to silněji projeví v počátku roku 2020, kdy na nás bude ještě chvíli působit energie starého roku. Proto využijme energii roku 2019 k tomu, abychom ze svých vnitřních i vnějších domovů vymetli vše, co nám již neslouží a v životě nechceme.

Rok 2020 bude o zhmotňování. V naší realitě se mnohem více a rychleji projeví naše vnitřní touhy, přání, ale i obavy, strachy a lpění. Proto dávejme si pozor na to, co vysíláme a vyzařujeme, protože rok 2020 nám to velice rychle vyplní.

Následující rok kovové krysy (podle čínské astrologie) sebou přináší energii hojnosti, tvorby a nových začátků. Záleží ovšem na tom, jestli jsme si pod svými nohami vytvořili dostatečně pevnou půdu, o kterou jsme pravidelně pečovali a připravili ji k zasetí, abychom měli co sklízet. 

Rok 2020 bude opravdu stát za to! 🙂

Autor: Helena Vilemína

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.