Poselství pro rok 2021

Poselství pro rok 2021

V roce 2021 si budeme více uvědomovat své činy a jejich dopad na přírodu a životní prostředí. Pocítíme smutek a budeme mít možnosti na vlastní oči uvidět výsledky našeho dlouhodobého devastování, sobeckosti a nevyzrálosti. Uvědomíme si, jak naši Matku Zemi dlouho otravujeme nejrůznějšími jedy, výpary a vedeme ji k záhubě. Objeví se ochránci naší Země, kteří budou hledat nové způsoby, jak hospodařit se zemí, kterou jsme dostali darem od našich předků. Bude to doba, kdy se nám opět připomene poselství indiánů, kteří říkají: “Až bude pokácený poslední strom, až bude poslední řeka otrávená, až bude chycena poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají jíst.” 

Svému okolí, přírodě a zvířatům budeme více pomáhat. Projeví se v nás větší soucit a pochopení. Naše srdce se začnou otevírat. Budeme více prociťovat své emoce, které jsme dlouho skrývali. Začneme se znovu stávat plnohodnotnými lidskými bytostmi. Naše těla jsme totiž dostali kvůli tomu, abychom díky nim mohli cítit a prožívat. To je dar lidství.  

Ve společnosti vznikne větší propast, která oddělí lidi na vědomější a nevědomé. Naše odlišné pohledy způsobí velký sociální odstup a neporozumění. Ti, jejichž osobnost se nerozhodla pro duchovní posun, mohou dále hrát své role – oběť, viník, zachránce, pronásledovatel a další. Své životy budou pravděpodobně žít v nevědomosti, strachu a budoucím příznivým změnám ve společnosti se příliš neotevřou. Mohou být více nespokojení, nervózní a výbušní. Co není v jejich životech v rovnováze a v souladu s jejich duší, projde rozkladem a zbořením. Ti, kteří jsou vědomější a převzali zodpovědnost za svůj život budou dostávat rychlé reakce na jejich činy. Pokud mají jasný a nesobecký záměr, velice rychle se jim zhmotní. Stejně tak se rychle odzrcadlí i to, co jsme dlouho nechtěli vidět a blokovali jsme vidění pravdy. 

Koronavirus tu s námi bude i nadále, neodejde z našich životů. Nicméně bude stát někde v pozadí, ve střehu a připraven se projevit kdykoliv bychom jako lidstvo znovu začali uhýbat z naší cesty. Nebo se objeví nové mutace viru či jiné virové epidemie. Matka Země už totiž nemá jinou možnost, jak nás zastavit, abychom se zamysleli nad vývojem naší společnosti a našimi vlastními životy. Proto používá viry jako své vyslance, kteří jí pomáhají nastolit pořádek a na Zemi obnovit rovnováhu, ze které jsme jako lidstvo vybočili. 

Velký Duch ve společnosti znovu ožívá a je v našich životech, ve kterých jsme mu udělali své místo, mnohem více cítit. Tělo, mysl a duše už nebudou odděleny od ducha. Budou se nám více otevírat určité duchovní vhledy a pocítíme své spojení s božstvím v nás.  

Staré pořádky, starý systém, staré vzorce chování – to vše je potřeba, aby zemřelo. Nacházíme se totiž na důležitém mezníku/přelomu. Na jedné straně panuje strach, nejistota, chaos a nezdravý systém. Na straně druhé na nás čeká duchovní vedení, láska a důvěra. Tato doba nám má pomoct obnovit životní hodnoty, které jsou postavené na zdravých základech naší nové společnosti. K tomu však ještě vede cesta. Právě teď jsme ve fázi očisty, boření a umírání starého. Proto pokud je vašich životech ještě něco, na čem lpíte, jste nespokojeni nebo se vám to stále opakuje, je třeba se poohlédnout po jiném řešení a propustit to ze svého života.  

Na Zemi se budou rodit “nové děti”, které mají podpořit a urychlit proměnu naší společnosti. Budou to velice čisté a svobodné bytosti. Už při prvním kontaktu s nimi jasně pocítíme, že jsou odjinud. Budou nás fascinovat svou moudrostí, srdečností, rychlým vývojem a silným duchovním naladěním. Budou to léčitelé naší planety, kteří přijdou do rodin vyspělejších a vědomějších rodičů. 

Toto poselství jsem získala od mých duchovních průvodců během šamanského cestování a napojení na Vědomí. Můžete se v něm vidět, může se vás dotknout, ale nemusí. Stejně tak, jako jsou různí lidé, jsou i různé pohledy. Proto ho prosím berte s nadhledem.

Autor: Vilemína

7.1.2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.