Šamanismus – má cesta a poslání

Šamanismus – má cesta a poslání

Letos je to již osmý rok, co se zabývám šamanismem a spiritualitou přírodních národů.
Proto bych s vámi ráda posdílela mou šamanskou cestu a zkušenosti, které jsem na ní posbírala.

Šamanismus je pro mě životní filozofie, osobní cesta a zároveň poslání.

Podstatou šamanismu je, že vše na Zemi má svou duši a ducha. Všichni jsme vzájemně propojeni se vším kolem nás a pocházíme ze stejného zdroje. Všichni jsme jedno.

Jako šamanka žiji na pomezí světů – našeho a astrálního. Ve své praxi jsem navštívila mnoho světů a realit. Navázala jsem blízké kontakty a spojenectví s mnoha duchovními průvodci, kteří mi předávali své rady, učení nebo léčení.
Jsem také silně propojena s přírodou a jejími cykly. Vnímám, když Matka Země pláče a bouří se, pokud se k ní nedobře chováme. Vnímám hlubokou lásku a přijetí, když jsem v přírodě. Od stromů, rostlin, země a dalších bytostí. 

Důležitou součástí je pro mě dodržování některých tradic a zvyků. Jako je uctívání mých předků, péče o přírodu, oslava svátků (slunovraty, rovnodennosti apod.).

Šamanismus mi pomáhá rozvíjet mou osobnost, pracovat se strachy, stíny a vnitřní temnotou. Při šamanské cestě jsem našla ztracené části své duše, které jsem vlivem emočních zranění a traumat zanechala v minulosti. Díky tomu jsem nalezla popřené části mého Já, které jsem mohla přijmout a integrovat, abych mohla být celistvá, silná a mocná. Do té doby jsem totiž byla ne-mocná. A to doslova! Během několika let se mi podařilo vyléčit ze všech “nevyléčitelných” nemocí.

Na šamanismu se mi líbí, že učí, jak být zodpovědná za svůj život, vnímat samu sebe a své okolí do hloubky a zahrnuje jednoduché techniky pro sebepoznání a rozvoj.
Navíc poskytuje zkušenost a poznání, jaké je to být součástí kmene a necítit se oddělená od okolí.

Díky svým zkušenostem mě život postupně dovedl k doprovázení druhých na jejich životních cestách. Mým posláním je pomáhat lidem s návratem ke zdraví. Má práce je mým koníčkem i posláním, které vnímám jako službu společenství.

Při práci využívám techniky všímavosti a přítomného okamžiku, práci s myslí, dechem a tělem, meditace, šamanské cestování, medicínský kruh, léčení se silovým zvířetem, práci se strachy, techniky energetické očisty, zrcadlení přírody, včetně čtení a výkladu znamení a symbolů, věštění z kamene, rituály, tvorbu symbolického artefaktu, životní mapy a automatickou kresbu.

Protože jsem chtěla své zkušenosti s šamanismem ještě více prohloubit, prošla jsem si šamanským výcvikem Škola malého stromu u Ivo Musila. V rámci výcviku jsem během Vision Questu (indiánský posvátný rituál) nalezla svou životní vizi – “jsem šamanka vyprávějící léčivé příběhy”. 

 

Zároveň jsem zahájila psychoterapeutický výcvik Life Dynamic, který je zaměřený na trénink poradenských a terapeutických dovedností. 

Autor: Vilemína

13.2.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.