O mně

HELENA ZVOLSKÁ

V mém životě mě zásadně ovlivnily jisté události, které změnily můj přístup k sobě, svému okolí i tomu, co nás přesahuje. Má cesta nabrala jiný směr…

Začala jsem se zajímat o osobnostní rozvoj, léčitelství a spiritualitu. Tehdy mě nejvíce oslovilo pohanství a šamanismus. Studovala jsem tradice domorodých kmenů Severní Ameriky a archaické spirituální techniky léčby. Podstoupila jsem neošamanský výcvik a dále se učím od šamanů.

Později mě zaujala i tradiční náboženství, ve kterých jsem nalezla mnohé společného s alternativní spiritualitou. Proto jsem se přihlásila k vysokoškolskému studijnímu programu religionistika – judaistika. Studium mi totiž zprostředkovává ucelenější pohled na oblast náboženství.

Mé zkušenosti mě rovněž dovedly k většímu zájmu o lidskou psyché, a tak podstupuji integrativní výcvik v psychologickém poradenství a terapii. 

Kromě jiného se zajímám o analytickou a transpersonální psychologii, psychedelika a jejich využití v terapii, léčivou sílu příběhů, osobnostní rozvoj a ženskou spiritualitu.

V současnosti žiji se svým manželem v severních Čechách, kde spolu budujeme komunitní prostor Duševní lázně Na Šajbě.

Vzdělání a kurzy:

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy – program religionistika – judaistika (Bc.), 2023-2026

Univerzita Jana Ámose Komenského Praha – obor sociální a mediální komunikace (Bc.), 2010-2013 

 

Elio z.s. – výcvik poradenských a terapeutických dovedností (integrativní přístup Life Dynamic), 2021-2026 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy – celoživotní vzdělávání, 2023 

Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování u dětí, 2023

Duševní zdraví a psychosociální podpora na školách, 2023

Kurz šamanských meditací, 2022-2023 

Být učitelem, 2022 

Doprovázení umírajících, 2022 

Škola Malého stromu – výcvik praktického šamanismu, 2019-2021

Posvátný kruh síly Medicine Wheel II, 2021

Smrt a umírání z pohledu šamanismu, 2021

Šamanské léčení – extrakční léčba, 2021

Šamanské léčení – návrat ztracené části duše, 2021

Základy šamanského léčení, 2020

Duchové přírody, 2020

Rituály v přírodě, 2020

Jak si vytvořit rituál, 2020

Posvátný kruh síly Medicine Wheel I, 2019

Základní seminář Šamanská cesta, 2019

Základy bylinkaření I, II, III, 2019

Kurz autopatie I. a II., 2018

Reiki I. a II. stupeň – zasvěcení do systému energetického léčení, 2012-2013

"Proto, aby se něco nového narodilo, musí staré zemřít."