Duševní lázně

Jaký je náš příběh?

Jsme manželé, přátelé, dobrodruzi a taky lidi, co mají rádi život a smysluplné projekty, které pomáhají tam, kde je potřeba.
Díky svým cenným životním zkušenostem, kdy jsme se sami ocitli v duševní i duchovní krizi, rozpadla se nám rodina, setkali se se smrtí i nemocí, nám dává smysl poskytnout naše schopnosti, znalosti, vzdělání, ale i srdečnost, otevřenost a oporu dalším lidem.

Dlouhodobě jsme měli určitou vizi, ale nedařilo se nám najít vhodný prostor, kde bychom ji mohli začít realizovat.
To se ovšem změnilo, když jsme opustili všechny naše jistoty, odešli z Prahy a vydali se vstříc novému dobrodružství. Vyrazili jsme na poutnickou cestu, která nás dovedla do severních Čech. Zde jsme nalezli náš nový domov.
V tomto překrásném kraji, na pomezí Českého středohoří, Labských pískovců a Lužických hor jsme se na podzim 2021 stali majiteli přes 200 let staré podstávkové chalupy a hektarového pozemku. Ty se nacházejí na místě zvaném Šajba na polosamotě v okrajové části obce Dolní Habartice (okres Děčín).

Co znamená Šajba?

Šajba je původní, místní název lokality. Vychází z německého Die Scheibe, což v překladu znamená okrouhlo nebo také kruh. Kruh symbolizuje propojení, sounáležitost, společenství a bezpečí, což jsou kvality, které máme s místem spojeny. Proto jsme s manželem chtěli název zachovat a užívat ho i nadále. Je totiž součástí historie místa a dědictvím po našich předcích, jehož kořeny bychom neradi zpřetrhali.

Jakou máme vizi?

Duševní lázně Na Šajbě je komunitní prostor, otevřený lidem.

A to primárně těm, kteří:
– hledají klidné místo, na kterém se budou moci odpojit od svých telefonů a počítačů, odpočinout si od ruchu civilizace a hektického způsobu života, strávit více času v přírodě
– mají duševní obtíže, nebo se nacházejí v obtížné životní situaci a potřebují odbornou terapeutickou péči a podporu
– jsou věřící, hledají průvodce v duchovní oblasti, nebo se chtějí zorientovat ve svých spirituálních prožitcích
– se zajímají o svůj osobní rozvoj, chtějí růst a dále se vzdělávat
– touží poznat nové lidi, navázat nová přátelství, být součástí společenství podobně smýšlejících lidí

V Duševních lázních bychom rádi pořádali různé seberozvojové semináře a kurzy, pracovní workshopy, cvičení či přednášky.
Prostor chceme zároveň pronajímat i dalším lektorům pro své vlastní akce.
V prostoru chceme vybudovat sdílenou terapeutovnu, kterou by mohli dlouhodobě využívat různí terapeuti či léčitelé.
Místo je vhodné i na vícedenní pobyty především, pokud si potřebujete odpočinout, nabrat nové síly a přitom třeba využít některé z individuálních služeb (např. šamanské léčení, terapie, doprovázená pouť, Čchi-Kung a jiné).
Kromě jiného bychom zde rádi pořádali i různé kulturní, společenské či komunitní akce.

V jaké fázi je náš projekt nyní?

Chalupa, jejíž část chceme využívat pro Duševní lázně, v současnosti prochází dlouhodobou rekonstrukcí. Rádi bychom jí ponechali její původní podobu, takže využíváme zásady přírodního stavitelství a materiály, ze kterých byla postavena – dřevo, kámen, hlína a sláma.

Do realizace všech našich plánů nám ale ještě mnoho zbývá. A to předně finance, případně lidské síly. Většinu totiž děláme svépomocí, což vyžaduje mnoho našeho času i sil.
Proto pokud byste chtěli naši vizi podpořit, ozvěte se nám na e-mail helena@krajinouduse.cz s nabídkou vaší pomoci.

“Vášeň je jako plamen života. Bez ní náš život vyhasíná a stává se chudým.”