Léčení prostorů

   Každý prostor má svůj životní příběh a obsahuje informace o své historii, co vše se v něm událo. 

            V některých případech se může stát, že je určitými vlivy už natolik vytížený, že se v něm začne negativní a těžká energie shlukovat.                                  Takto zatížený prostor pak může mít neblahý dopad na naše psychické, fyzické i duševní zdraví či na jiné životní oblasti.                               Obvykle se v takovém prostoru nebudete cítit příjemně a jako “doma”. 

          To vše je ale možné změnit a řešením je léčení prostoru. 

                                            Léčení zahrnuje různé praktiky a úkony, jako je očista prostoru od negativní energie, entit                                                                                      a duší zemřelých, harmonizace energií a geopatogenních zón, rituály a požehnání místu.                                                          Nebo také léčení osobního tématu, které může mít se stavem prostoru souvislost. Náš vnitřní domov je totiž úzce propojen                        s tím vnějším, ve kterém žijeme. A proto je od sebe nelze oddělovat a je třeba pracovat jak s klientem, tak s prostorem zároveň. 

    Služba zahrnuje konzultaci, prohlídku prostoru, diagnostiku a léčení prostor.

Jak to bude probíhat?

      Při konzultaci (e-mailové nebo online) mi sdělíte informace týkající se záležitosti, kterou chcete řešit. 

Poté se domluvíme na prohlídce prostoru, během které prostřednictvím šamanské cesty provedu diagnostiku a navrhnu další postup.  

V některých případech prohlídka není potřeba, a tak se rovnou domlouváme na termínu léčení. 

Po diagnostice prostor očistím a zharmonizuji ho, případně provedu další úkony k tomu, aby se navrátil do rovnováhy.  

Po léčení vám předám informace od duchovních průvodců a případná doporučení.

V některých případech spolupracuji s mými kolegy Standou a Emilem.  

Kde?

                                                                    Schůzky probíhají na místě, které chcete pomoci léčit.                                                                     Obvykle se jedná o váš domov, chalupu nebo pracovní prostor.

Kolik to stojí?

900 Kč/1 hodinu (včetně vykuřovadel, svící a dalších potřeb)

Kromě odměny klient platí i mé náklady na dopravu.

Léčení prostoru obvykle trvá od 3 do 5 hodin.

           Pokud vás nabídka zaujala, napište na e-mail helena@krajinouduse.cz a stručně popište vaši současnou situaci a potíže s prostorem.               Nebo mě kontaktujte pomocí kontaktního formuláře zde. Poté se domluvíme na termínu a dalších podrobnostech.

Co o službě říkají klienti?

"Helena s Martinem energeticky očistili náš byt. Neomezili se čistě na tuto službu, ale skrz práci v bytě nám pomohli
rozklíčovat a pojmenovat pravou podstatu našich problémů. Vysvětlili nám rovněž širší souvislosti toho, jak prostor
s člověkem komunikuje a předali cenná doporučení, jak o svůj domov pečovat a harmonizovat jej.
Jejich přístup je profesionální, zároveň láskyplný a hluboce lidský. Velmi obohacující zkušenost. Doporučujeme!"
Zuzana H.​