Psychologické poradenství a terapie

Každý se můžeme dostat do náročné životní situace, jsme v některých oblastech svého života nespokojení nebo máme potřebu něco změnit. 

V takových obdobích pak hledáme něco, co by nám pomohlo.

Psychologické poradenství a terapie mohou být dobrou cestou směřující ke spokojenějšímu a naplněnějšímu životu.

Pomáhají řešit duševní obtíže a přispívají k osobnostnímu rozvoji. 

 

Ve své praxi využívám celostní přístup, což znamená, že klienta považuji ho za bio-psycho-socio-spirituální bytost. 

Toto pojetí by mělo vést k většímu sebeuvědomění, prohloubení a rozvinutí vztahu se sebou, druhými lidmi, se světem i s tím, co nás přesahuje.  

 

Terapeutické sezení poskytuje bezpečný a důvěrný prostor pro zkoumání 

  a porozumění vlastním myšlenkám, pocitům, chování a tělesným počitkům. 

 

Služba zahrnuje psychologické poradenství/terapii.

Jaký je rozdíl mezi psychologickým poradenstvím a terapií?

Poradenství bývá obvykle krátkodobé a zaměřuje se na konkrétní problém klienta. 

Při poradenství je klientovi možné poskytnout určité informace a doporučení, která mu mají pomoci 

se v problému zorientovat, nalézt způsoby pro jeho řešení nebo se naučit novým dovednostem.

 

  Při terapii je terapeut v roli průvodce, který klienta doprovází na cestě sebepoznání. 

Neposkytuje rady, ale pomáhá klientovi najít vlastní způsoby, jak vyřešit své potíže, mít spokojený a naplňující život. 

S jakými tématy vám mohu pomoci?

podpora v náročných situacích a životních změnách

psychické a psychosomatické obtíže

traumata a vyrovnání se s nimi 

vztahové a komunikační obtíže

umírání a smrt blízké osoby

pracovní uplatnění 

zdravá strava, změny stravovacích návyků

rozvoj osobnosti, sebepoznání a sebepřijetí

porozumění svému prožívání a chování

hledání životního směřování

 duchovní probuzení, problémy v oblasti spirituality

Jak to bude probíhat?

První sezení slouží zejména k našemu seznámení, sdělíte mi vaši zakázku, potřeby 

a očekávání od případné spolupráce. Pak se domlouváme na konkrétních podmínkách.

 

V rámci poradenství a terapie využívám především rozhovor, případně další terapeutické techniky. 

 

Sezení probíhají pravidelně podle domluvených intervalů, např. 1x týdně nebo 1x za 14 dní. 

Délka spolupráce je individuální a závisí na vzájemné domluvě, která se odvíjí od vaší zakázky.

 

                       Pro účinnost terapie je nezbytné, aby se mezi námi vytvořil kvalitní vztah založený na vzájemné důvěře a respektu.                       Proto je důležité, abyste si vybrali takového terapeuta, který vám bude blízký lidsky i stylem práce. 

Kde?

                                                             Setkání probíhají v poradně Evelína (Slovanská 838/47, Děčín).                                                             V některých případech nabízím i možnost online setkání.

Kolik to stojí?

500 Kč/60 minut

                  V současnosti jsem frekventantkou výcviku v poradenství a terapii (integrativní přístup Life Dynamic). Proto je cena služby                   za zvýhodněnou cenu. Řídím se etickým kodexem mého výcvikového institutu. Postup terapie pravidelně konzultuji při supervizi.

                               Pokud vás nabídka zaujala, napište na e-mail helena@krajinouduse.cz a stručně popište vaši současnou                                  situaci a potíže, se kterými potřebujete pomoct. Nebo mě kontaktujte pomocí kontaktního formuláře zde

Co o službě říkají klienti?

"S Helenkou jsme v kontaktu už vcelku dlouho. Vždy mě vyslechla, poradila a pomohla.
Pro mě je to laskavý a empatický průvodce na mé cestě. Spolupráce s ní je radost. Vřele doporučuji."
Iveta L.