Storno podmínky

STORNO PODMÍNKY

INDIVIDUÁLNÍ SEZENÍ:

STORNO POPLATEK ZA ZRUŠENÍ INDIVIDUÁLNÍHO SEZENÍ ZE STRANY KLIENTA
 Zrušení sezení se řídí storno podmínkami, které jsou uvedeny níže:

Klient zruší službu 48 hod. a méně před sezením

 Storno poplatek je v plné výši ceny sezení.    

 

SEMINÁŘE, WORKSHOPY, KURZY:

STORNO POPLATEK ZA ZRUŠENÍ SEMINÁŘE ZE STRANY ÚČASTNÍKA

 Zrušení účasti z vaší strany se řídí storno podmínkami, které jsou uvedeny níže:

Jednodenní nebo vícedenní semináře 

Účastník zruší svou účast 14 a více dní před konáním akce

Storno poplatek je ve výši 500 Kč z uhrazené ceny semináře. Zbytek platby, po odečtení storna, vracím zpět na účet účastníka.

Účastník zruší svou účast méně než 14 dní před konáním akce

 Storno poplatek je ve výši 50 % uhrazené ceny semináře. Zbytek platby, po odečtení storna, vracím zpět na účet účastníka.

Účastník zruší svou účast 5 a méně dní před akcí, případně se na seminář bez předchozí omluvy vůbec nedostaví

 Storno poplatek je ve výši 100 % uhrazené ceny semináře. Nevzniká nárok na vrácení peněz.  
 
                          Podaří-li se účastníkovi za sebe zajistit náhradníka, není mu účtován žádný storno poplatek a uhrazená cena                               je převedena na náhradníka. Účastník mě o této změně informuje na e-mail.
 
Večerní semináře 

Účastník zruší svou účast 3 a více dní před konáním akce

 Storno poplatek je ve výši 150 Kč z uhrazené ceny semináře. Zbytek platby, po odečtení storna, vracím zpět na účet účastníka.

Účastník zruší svou účast méně než 3 dny před konáním akce

Storno poplatek je ve výši 100 % uhrazené ceny semináře. Nevzniká nárok na vrácení peněz.

STORNO POPLATEK ZA ZRUŠENÍ SEMINÁŘE ZE STRANY POŘADATELE
                V případě zrušení semináře z mé strany vám vrátím částku v plné výši, nebo vám nabídnu seminář v novém termínu.                      Případně můžete vrácenou částku využít na jiný seminář z mé nabídky.

ODSTOUPENÍ ZE STRANY ÚČASTNÍKA BĚHEM SEMINÁŘE

              Pokud se během semináře rozhodnete, že v něm již nechcete pokračovat a opustíte ho, nemáte nárok na vrácení peněz.                  Vaši platbu za seminář si nechávám v plné výši. 

    V případě, že se nemůžete sezení nebo semináře zúčastnit, informujte mě o tom na e-mail helena@krajinouduse.cz.