Předci, rodové linie a smrt

                       V období Dušiček se prolínají světy živých a zemřelých. Brána mezi naším světem a zásvětím je otevřená,                                a tak s nimi snadněji vstupujeme do kontaktu.

Využijeme tohoto času a prozkoumáme naše vztahy s předky, rodové linie a setkáme se s nimi.

Mít dobrý vztah s našimi předky je totiž velice důležité. Z našich kořenů čerpáme sílu, moudrost a zkušenosti. Proto je důležité zemřelé uctít, poděkovat jim, že na nás dohlížejí a zapálit pro ně svíčku, aby našli cestu na druhý břeh. 

Během semináře si sestavíte rodokmen vašich předků, prozkoumáte své kořeny a prostředí, ze kterého pocházíte.

                  Na šamanské cestě se vydáte za vašimi předky, od kterých zjistíte, jaké zranění se v generacích předává a můžete                      ho pomoci vyléčit. Poté se odpoutáte od jejich zátěže a vezmete si zpět, co vám náleží. 

Projdete rituálem, při kterém se rozloučíte a uctíte vašeho blízkého zemřelého.

Na šamanské cestě podstoupíte tzv. šamanskou smrt, která je považovaná za silné léčení, co vás posílí.  

Seminář je určen pro všechny, kteří mají zkušenosti s šamanským cestováním a prošli si základním seminářem u mě, nebo jiného lektora. Pokud základní seminář nemáte, ozvěte se a domluvíme se na možnostech.

Maximální počet účastníků: 8

Kdy a kde?

Termín: 29.10.2022 od 10:00 do cca 19:00

 Místo: Poradna Evelína, Slovanská 838/47, Děčín 

Co s sebou?

            Vezměte si s sebou zápisník a tužku, fotky vaší rodiny a předků, bílou svíci, sirky, 2x talíř a příbory (plastové/papírové),                        pohodlné oblečení, šátek přes oči a podložku pro sezení/ležení.

Kolik to stojí?

Seminář je za zaváděcí cenu 1100 Kč.

Pokud vás seminář zaujal, napište na e-mail helena@krajinouduse.cz a rezervujte si své místo.