Valpuržina noc, Čarodějnice, Beltine

Valpuržina noc, Čarodějnice, Beltine

Kolo roku se opět pootáčí a nacházíme se v části roku, kdy přibývá sluneční světlo, čekají nás dlouhé dny a kratší noci.

Hlavním svátkem tohoto období je Valpuržina noc, která se slaví v noci z 30.4. na 1.5. Můžete se setkat i s názvem filipojakubská noc nebo Beltine (podle keltské tradice). Dnes svátek známe jako “pálení čarodějnic”, nicméně s původním významem toho nemá mnoho společného. 

Valpuržina noc dostala své pojmenování podle Valpurgy, což byla starogermánská Bohyně ztělesňující Matku Zemi. Symbolizovala stvořitelské, ale i temné, destruktivní síly přírody. Podle jiného zdroje byla Valpurga abatyše, uctívaná katolickou církví jako světice. Sv. Valpurga byla údajně patronkou, která byla spojena s ochranou proti uřknutím a kouzlům čarodějnic. Obě tato vysvětlení se dle mého pěkně doplňují. Valpuržině noci se také říká “noc ohňů”. Ty se zapalují na počest návratu Slunce, světla a tepla. Svátek se slaví v průběhu noci z toho důvodu, protože půlnoc symbolizuje přelom mezi temnotou a světlem. 

V této době se rovněž slaví 1. máj, který se pokládá za svátek zamilovaných. Známým zvykem je políbení pod rozkvetlou třešní. Říká se, že by měla být políbena každá žena, aby neuschla. To jí má zaručit krásu, zdraví a plodnost. Na 1. máje se také podle tradice staví májky, které se zdobí barevnými pentlemi. Májky původně zastávaly funkci ochranných duchů, kteří měli vesnici střežit před zlem. 

Měsíc květen je v křesťanství zasvěcen Panně Marii, takže se například můžete vydat na nějaké mariánské poutní místo nebo ke kapličce a pomodlit se za sebe a své blízké. 

Svátek je velice vhodné využít pro modlitby, meditace či rituály zaměřené na lásku, partnerství, sexualitu, plodnost a tvořivost, což jsou jeho stěžejní témata.  

Nezapomeňte také na očistu, která je důležitou součástí tohoto svátku. Můžete třeba přeskakovat přes oheň, abyste se očistili od nízkých energií, negativních myšlenek a destruktivních vzorců myšlení a chování. Nebo napište na papír od čeho všeho byste se chtěli odpoutat a poté ho spalte. Oheň má transformační moc a jistě váš záměr podpoří. 

Přeji vám kouzelnou Valpuržinu noc a zažehnutí plamene ve svém srdci. 🙂 

24.4.2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.