Zimní slunovrat, Yule, Alban Arthuan

Zimní slunovrat, Yule, Alban Arthuan

Zimní slunovrat nastane 21.12.2022 ve 22:48. 

Tento svátek slavili už naši předci a má kořeny v dávné minulosti. Můžete se setkat i s názvem Yule, Alban Arthuan či Kračun, který slaví novodobí pohané.

Zimní slunovrat je dobou největšího temna, během kterého je nejdelší noc a nejkratší den. Po slunovratu začíná síla slunce vzrůstat, dny se začínají prodlužovat a noci zkracovat. 
Slunovratem také vstupujeme do teplejšího, slunnějšího a světlejšího období roku.
 
Slunovrat je vhodné využít pro zábavu, vyprávění příběhů, obdarování svých bližních, oslavy, odpočinek, přehodnocování a rozloučení se se starým rokem.
S tímto časem jsou rovněž spojeny vánoční tradice a zvyky jako je věštění, komunikace s našimi předky a duchy, stanovení svých přání do nového roku. 

O svátku se tradičně na kopcích rozdělávaly velké ohně, které se udržovaly celou noc, až do východu slunce. Lidé totiž věřili, že tím dodají slunci sílu. 
I vy si dnes můžete na zahradě nebo v přírodě udělat ohýnek a společně s vašimi blízkými oslavit tento svátek. 
Nebo se můžete před svítáním vypravit na procházku a počkat si na východ slunce. Je úžasné sledovat, obzvláště z nějakého vrcholku hory nebo kopce, jak slunce pomalu stoupá nad obzor. Mohou to být chvíle vybízející k meditaci, modlitbě a ztišení.
 
O slunovratu nastává 12 svatých nocí, které se pokládají za dobu bezčasí. Jedna noc znamenala jeden den v měsíci uplynulého roku. 
Naši předci tento čas trávili v usebrání, kdy se udržovali v klidu a soustředili se na to, co bude následovat příští rok. Prováděli věštby a očistné rituály, během kterých se zbavovali všeho, co v předešlých měsících nestihli dořešit, odpustit a potřebovali, aby z jejich života odešlo. 
Toto období má údajně kouzelnou sílu, tak toho využijte i vy pro přípravu na vstup do nového roku a očistu. Např. od hmotných věcí, osob a vztahů, destruktivních vzorců myšlení a chování.
Tradici 12 svatých nocí můžete nalézt pod různými názvy (posvátné noci, kouřové noci atd.) a v různém termínu (od zimního slunovratu 21.12. do 2.1., nebo od Štědrého dne 24.12. do Tří králů 6.1., či v jiných podobách). Záleží to na místních zvycích v daném kraji. 

Zajímavé je i pojetí pohanských a křesťanských svátků. V Čechách slavíme křesťanské Vánoce, které ale původně pocházejí z pohanského svátku. První misionáři totiž přišli na to, že než zakazovat pohanské tradice a zvyky, mohlo by být účinnější dát jim nový název a obsah. Proto vznikly Vánoce, při kterých se místo narození Slunce slaví narození Ježíše Krista. Ten je totiž v Bibli přirovnán ke světlu, které se zrodilo na tento svět.


14.12.2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.