Zimní slunovrat, Yule, Alban Arthuan

Zimní slunovrat, Yule, Alban Arthuan

Zimní slunovrat nastane 22.12.2023 ve 4:28. 

Tento svátek slavili už naši předci, je tedy součástí naší kultury, tradice a lidových zvyků. Můžete se setkat i s názvem Yule, Alban Arthuan či Kračun, který slaví novodobí pohané.

Zimní slunovrat je dobou největšího temna, během kterého je nejdelší noc a nejkratší den. Po slunovratu začne síla slunce vzrůstat, dny se začínají prodlužovat a noci zkracovat. Slunovratem také vstupujeme do teplejšího, slunnějšího a světlejšího období roku.
 
Slunovrat můžeme využít pro zábavu, vyprávění příběhů, obdarování svých bližních, odpočinek, bilancování a rozloučení se se starým rokem.
S tímto časem jsou rovněž spojeny lidové zvyky jako jsou věštění, komunikace s předky, stanovení svých přání do nového roku. 

Na kopcích se tradičně rozdělávaly velké ohně, které se udržovaly celou noc, až do východu slunce. Naši předci totiž věřili, že tím dodají slunci sílu. 
I vy si dnes můžete udělat oheň a společně s vašimi blízkými oslavit tento svátek. 
Nebo se můžete ještě před svítáním vypravit na procházku a počkat si na východ slunce. Je úžasné sledovat, obzvláště z nějakého vrcholku hory nebo kopce, jak slunce pomalu stoupá nad obzor. Mohou to být chvíle vybízející k meditaci, modlitbě a ztišení. 
 
O slunovratu nastává tzv. dvanáct svatých nocí, které se pokládají za dobu bezčasí. Jedna noc znamenala jeden den v měsíci uplynulého roku. 
Naši předci tento čas trávili v usebrání, kdy se udržovali v klidu a soustředili se na to, co bude následovat příští rok. Prováděli věštby a očistné rituály, během kterých se zbavovali všeho, co v předešlých měsících nestihli dořešit a potřebovali, aby z jejich života odešlo. 
Toto období má údajně kouzelnou sílu.
Tradici dvanáct svatých nocí můžete nalézt pod různými názvy (posvátné noci, kouřové noci atd.) a v různém termínu (od zimního slunovratu 21.12. do 2.1., nebo od Štědrého dne 24.12. do Tří králů 6.1., či v jiných podobách). Záleží to na místních zvycích v daném kraji. 

V Čechách sice slavíme křesťanské Vánoce, ty ale původně pocházejí z pohanské tradice. První misionáři totiž přišli na to, že než zakazovat pohanské svátky a zvyky, místo toho jim dali nový název a obsah. Proto vznikly Vánoce, při kterých se místo narození Slunce slaví narození Ježíše Krista. Ten je totiž v Bibli přirovnán ke světlu, které se zrodilo na tento svět.


3.12.2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.