Dušičkový rituál

Dušičkový rituál

Nastává dušičkové období, které nám přináší sychravé podzimní počasí a tajemnou atmosféru.

Je to vhodný čas pro vzpomínání a uctění našich blízkých zemřelých a předků.
Proto bych s vámi chtěla sdílet rituál dvou talířků, který slouží k rozloučení se zesnulým, ke kterému jsme měli blízký vztah.

Na rituál si vyhraďte dostatek času, ideálně dva dny, například o víkendu.

Sobota: Dopoledne uvařte dvě porce jídla, které měl zemřelý oblíbené. V poledne zaneste jídlo ven do přírody, a to na místo, které měl zesnulý rád. Díky jeho oblíbenému jídlu a místu se totiž se zesnulým lépe spojíte a přivoláte si ho. Na tomto místě pro něj uspořádáte hostinu. Prostřete pro zemřelého stůl (může být i na zemi), s příbory a vším, co k tomu patří. Dejte na něj dva talíře s uvařeným jídlem a posaďte se ke slavnostní hostině. Poobědvejte se zesnulým, jako by tam s vámi opravdu byl. V tomto dušičkovém období je dost možné, že ho u sebe budete skutečně vnímat. Až dojíte jídlo, popovídejte si s ním. Řekněte zemřelému vše, co jste mu vždy chtěli říct, ale neměli jste pro to vhodnou příležitost. Je to váš prostor, který můžete využít pro vzpomínání, uctění, poděkování, truchlení, omluvu, odpuštění či smíření. Vyjádřete jakékoli emoce, které jste v sobě držely. Zůstaňte se zemřelým tak dlouho, jak chcete a potřebujete. Nakonec se s ním rozlučte a zapalte pro něj bílou svíci. Oba talíře na místě ponechejte, svíčku nechce dále hořet, ale zabezpečte ji. Nyní se vraťte domů. Zbytek dne už buďte sami, nejlépe v domácím prostředí. Nikdy totiž nevíte, jaký vliv na vás tento rituál může mít a jaké procesy spustí. Proto je vhodné pobýt čas sami se sebou a dopřát si klid.

Neděle: Vypravte se znovu na místo a odneste z něj talíře, které jste tam přes noc nechali. Pokud chcete, můžete tam ještě strávit nějaký čas. Zbytek dne si dopřejte odpočinek, relax a klidnější aktivity. 

Po tomto rituálu se můžete se zemřelým kdykoliv znovu spojit. Zemřelí nám naslouchají, a když na ně s láskou vzpomínáme, mají radost, že jsme na ně nezapomněli.

Pokud byste chtěli rituál provést s dalším zemřelým, vždy je potřeba mít mezi rituály odstup alespoň tři týdny.

Tímto rituálem se můžete rozloučit i se zvířetem, nejenom s člověkem.

Přeji vám požehnaný dušičkový čas a ať vás provází síla vašich předků.

Autor: Vilemína

2.11.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.