Dušičkový rituál

Dušičkový rituál

Nastává dušičkové období, které, kromě jiného, přináší i tajemnou podzimní atmosféru.

Tento čas je vhodný pro připomnění a uctění našich blízkých zemřelých a předků.
Proto bych se s vámi chtěla podělit o tzv. rituál dvou talířků. Ten slouží k navázání kontaktu se zesnulým, ke kterému jsme měli bližší vztah.

Pro rituál doporučuji si vyhradit dostatek času, ideálně víkend.

Zde uvádím postup rituálu:

Sobota

Dopoledne uvařte dvě porce jídla, které měl váš blízký oblíbené. V poledne jídlo zaneste ven do přírody, a to na místo, které měl váš blízký rád. Díky jeho oblíbenému jídlu a místu se totiž se zesnulým snadněji spojíte a přivoláte ho. Na tomto místě pro něj uspořádejte hostinu. Prostřete pro vašeho blízkého stůl (může být i na zemi), včetně příborů a vším, co k tomu patří. Dejte na něj dva talíře s uvařeným jídlem a posaďte se ke slavnostní hostině. Poobědvejte s vaším blízkým jako by tam s vámi opravdu byl. Až dojíte jídlo, popovídejte si s ním. Řekněte vašemu blízkému vše, co jste mu za jeho života chtěli říct, ale nenašli jste pro to vhodnou příležitost. Promluvu můžete využít pro zavzpomínání, poctu, poděkování, omluvu, truchlení, odpuštění či smíření. Zůstaňte s vaším blízkým tak dlouho, jak chcete. Nakonec se s ním rozlučte. Oba talíře na místě ponechejte a vraťte se domů. Zbytek dne doporučuji strávit v klidu a o samotě. 

Neděle

Vypravte se znovu na místo a odneste z něj talíře, které jste tam přes noc nechali. Pokud chcete, můžete tam ještě chvíli pobýt. Posléze si dopřejte odpočinek a relax. 

Po tomto rituálu se můžete s vaším blízkým kdykoliv znovu spojit. Zemřelí nám naslouchají, a když na ně s láskou vzpomínáme, těší je, že jsme na ně nezapomněli.

Rituál můžete využít i pro navázání kontaktu se zvířetem.

Přeji vám požehnané Dušičky a ať vás provází síla vašich předků.

2.11.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.