Silové zvíře

Silové zvíře

Všichni jsme propojeni s veškerým životem na Zemi. Na světě je naprosto vše stvořeno z energie, která námi koluje a jsme jí neustále obklopeni. Lidé z přírodních národů, stařešinové, šamani, vědmy, léčitelé a různí mágové si odpradávna uvědomovali tato spojení s okolním světem. Vnímali naše spojení se vším kolem nás, jak se naše energie prolínají s energiemi ostatních, jak nás ovlivňují a působí na nás. Věřili v moudrost přírody, která nás hluboce ovlivňuje a má silné léčivé účinky. Věděli, že když se budou k Matce Zemi chovat s úctou, zůstane náš svět v rovnováze a bude mít dostatek hojnosti. Proto přírodu oslavovalo a její bytosti uctívalo mnoho kultur po celém světě.

Dodnes se můžeme u duchovně založených lidí, pohanů a dalších lidí vyznávajících přírodu setkat s uctíváním posvátných stromů, péčí o svatoháje, studánky a prameny. 

V šamanismu a animismu se kromě jiného také pracuje s kultem zvířete. Už za dávných dob využívali domorodé kmeny síly zvířat prostřednictvím totemu. Totem označuje přírodního ducha, který nám přináší určité dary a síly, kterými nám může pomáhat. Pro symbolické vyjádření konkrétního totemu vytvořili totemový kůl, který měl ochraňovat jejich vesnici.

I my lidé v moderní civilizaci můžeme pracovat a být ve spojení se silovými zvířaty. Jsou naší součástí a každý člověk na světě má své silové zvíře. Někteří jich mají i mnohem více, než jen jedno. Ovšem ne každý je se svým silovým zvířetem v kontaktu.

Naučila jsem se rozlišovat silové zvíře od totemového. Totemové zvíře je hlavní zvíře, které je se mnou nejvíce propojeno, a se kterým jsem neustále v kontaktu. Když odcházím na šamanskou cestu, vždy mě doprovází mé totemové zvíře. Kromě totemového zvířete ale mohu mít spoustu vedlejších silových zvířat.

Silové zvíře odráží určitou naši část, se kterou bychom měli pracovat v naší realitě. Může to být část, se kterou nejsme ve spojení nebo jsme ji popírali, a proto k nám nyní přichází. Potřebuje naše přijetí.

Každé silové zvíře má jiné kvality a vlastnosti. Stejně tak i jejich dary a léky jsou různé a odpovídají esenci daného zvířete.

Silové zvíře nás může mnohé naučit. Může nám poskytnout léčivou medicínu, která nám pomůže pracovat s našimi strachy, stíny, bolestmi a slabými stránkami. Do našeho života také přináší dary, jako znovupropojení se s konkrétní částí sami sebe, návrat ztracené části naší duše nebo posílení našich silných stránek. Práce se silovým zvířetem nám může pomoci posílit naši imunitu, dodat novou energii, stabilizovat nás a posílit emoční stav. Spojení se silovým zvířetem vede k hlubšímu sebepoznání.

Silové zvíře vnímám jako určitý symbol, archetyp. Předává nám moudrost, vědění a určitou zprávu o nás samotných. Každý symbol je ovšem potřeba si správně vyložit a interpretovat, aby pro nás mohl být co nejvíce užitečný.  

Při práci se silovým zvířetem nám může být nápovědou jeho vzhled, barva, postoj a reakce. Pokud máme ze silového zvířete strach, patrně máme strach z přijmutí té části nás samotných, kterou nám symbolizuje. Čím více budeme se silovým zvířetem v kontaktu, tím více budeme tuto naši část přijímat. Velice léčivé je, když své silové zvíře obejmeme a pohladíme ho. Zkrátka, když se s ním spojíme jakýmkoliv možným způsobem. Tím totiž dáváme pozornost sami sobě a léčíme se.
Obzvlášť ve chvílích, kdy se cítíme smutně, osaměle nebo si procházíme náročným obdobím, zjistíme, jak je úžasné mít při sobě svého spojence, který nás povzbudí a podpoří vždy, když budeme potřebovat.

Se svým silovým zvířetem se můžeme setkat nejenom při šamanském/astrálním cestování, ale i v meditaci, ve snech a dokonce se nám mohou zjevovat i v běžném životě.

Pokud chcete pracovat s vaším silovým zvířetem, je potřeba se s jeho energií naučit propojovat i v každodenním životě, abyste jeho darů mohli naplno využít. Můžete si třeba pořídit jeho obrázek nebo figurku a vystavit si ji na své osobní místo ve vašem domově. Zjistěte si něco o vašem silovém zvířeti, třeba z odborných knih. Výborná je kniha Lexikon zvířecí magie, kterou mohu doporučit. Nebo běžte dané zvíře pozorovat přímo do přírody nebo ZOO. I tam můžete strávit nějaký čas se svým silovým zvířetem. Sledujte jeho zvyky, chování, sociální vztahy atd. Tohle vše může něco napovídat i o vás.

Proto nezapomínejme na naše silová zvířata, buďme s nimi v kontaktu a spolupracujme s nimi. Jsou tu pro nás a mohou nám mnoho předat.

8.4.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.